บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

   การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ,การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ,การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา , การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประกันในคดีอาญา และการบังคับคดีนายประกันในคดีอาญา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Web Link

  #

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 
โทร. 0 4231 2746 Fax. 0 4231 6757 สายด่วน 1567
E-Mail : 1567nongbual@gmail.com

เริ่มนับ 7 ธันวาคม 2560 :

qr code Line