บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  ดำเนินการการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดิน  ณ

ห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  โดยมีนายพันเทพ  วิสิฐคุณากร ผู้อำนวยการศูนย์์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นประธาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Web Link

  #

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 
โทร. 0 4231 2746 Fax. 0 4231 6757 สายด่วน 1567
E-Mail : 1567nongbual@gmail.com

เริ่มนับ 7 ธันวาคม 2560 :

qr code Line