บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Web Link

  #

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 
โทร. 0 4231 2746 Fax. 0 4231 6757 สายด่วน 1567
E-Mail : 1567nongbual@gmail.com

เริ่มนับ 7 ธันวาคม 2560 :

qr code Line