บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับเรื่องเรียนร้องเรียน จากราษฎรบ้านศรีสุข ต.บ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, อำเภอเมืองหนองบัวลำภู, อบต.บ้านพร้าว, ผู้นำชุมชนบ้านพร้าว

ประเด็นที่ 1  ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย อบต. บ้านพร้าวได้นำรถเกลี่ยดินออกจากผิวถนนตามระยะทางพร้อม       นำรถน้ำมาฉีดล้างผิวถนนเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่ 2 น้ำประปาไม่เพียงพอเบื้องต้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านเขียนคำร้องถึง อบต.บ้านพร้าว ให้เพิ่มเที่ยวน้ำที่จัดส่งให้กับชาวบ้าน จากนั้นอำเภอจะทำการประชาคมหมู่บ้านเพื่อโอนประปาหมู่บ้านให้กับ  อบต.บ้านพร้าวต่อไป เพื่อสะดวกในการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าว

ประเด็นที่ 3 สำหรับเงิน 9,000 ที่ผู้รับเหมาจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่บ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้นำมาเป็นค่าอุปกรณ์ซ่อมท่อประปาภายในหมู่บ้านเนื่องจากได้รับความเสียหายจากรถบรรทุกดินวิ่งผ่านและเป็นค่าปรับดินที่นำมาถมที่สาธารณะ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Web Link

  #

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 
โทร. 0 4231 2746 Fax. 0 4231 6757 สายด่วน 1567
E-Mail : 1567nongbual@gmail.com

เริ่มนับ 7 ธันวาคม 2560 :

qr code Line