banner-top1

banner-top2

banner-top3

 1. PEA Call Center 1129
 2. PEA Mobile Application
 3. www.pea.go.th
 4. มาติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 5. ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร้องเรียน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 6. เบอร์โทรติดต่อผู้บริหารโดยตรง ,ทำหนังสือถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
 7. ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) , สำนักนายกรัฐมนตรี www.1111.go.th , ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
 8. เครือข่ายใสสะอาด "การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม"
 9. ร้องเรียนผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี

นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่...
27 ก.พ. 2561 09:08นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ณ โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลปร...
27 ก.พ. 2561 09:00ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง...


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
27 ก.พ. 2561 08:52เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เพื่อขอให้มีการแก้ไข [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล...
27 ก.พ. 2561 08:50นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ อ่างเก็บน้ำภูพานทอง...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ     อ่างเก็บน้ำภูพานทอง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และเสวนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมนำทีมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสร้างฝาย [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย