banner-top1

banner-top2

banner-top3

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมรับฟังประชาคมชาวบ้านบ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับหนังสือร้องเรียนจากองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสำรอง ภูแข็งว่านายบุญจันทร์ สาสม ซื้อที่ดินบริเวณลำน้ำห้วยนาไหม ต่อมาครอบครัวบุคคลดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่ออำเภอศรีบุญเรืองขอถนนเพื่อการเกษตรเส้นใหม่ทั้งที่เส้นเดิมสัญจรไปมาได้สะดวก โดยในที่ประชุมประชาคม มีปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรืองเป็นประธาน, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง,ทหารในพื้นที่,เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่พิพาท ซึ่งลงมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเหมืองเช่นเดิมตามเจตนารมณ์ของผู้อุทิศที่ดินให้ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถนนเพื่อการเกษตร

timeline 25600905 143313

timeline 25600905 143304

timeline 25600905 143251

timeline 25600905 143314

 

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนา...
25 ก.ย. 2560 11:04ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลาง

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลาง เบื้องต้นทางเทศบาลจะได้นำดินลูกรังมาถมบริเวณที่เป็นหลุม ระหว่างรองบประมาณ

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร...
21 ก.ย. 2560 10:59ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หมู่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ...
07 ก.ย. 2560 11:49ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. PEA Call Center 1129
 2. PEA Mobile Application
 3. www.pea.go.th
 4. มาติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 5. ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร้องเรียน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 6. เบอร์โทรติดต่อผู้บริหารโดยตรง ,ทำหนังสือถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
 7. ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 , สำนักงานปลัดสำนักนายก [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เก...
07 ก.ย. 2560 10:36ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย

    ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดยาฆ่าหญ้า เพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายให้กับเกษตรกร

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย