banner-top1

banner-top2

banner-top3

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมรับฟังประชาคมชาวบ้านบ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับหนังสือร้องเรียนจากองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสำรอง ภูแข็งว่านายบุญจันทร์ สาสม ซื้อที่ดินบริเวณลำน้ำห้วยนาไหม ต่อมาครอบครัวบุคคลดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่ออำเภอศรีบุญเรืองขอถนนเพื่อการเกษตรเส้นใหม่ทั้งที่เส้นเดิมสัญจรไปมาได้สะดวก โดยในที่ประชุมประชาคม มีปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรืองเป็นประธาน, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง,ทหารในพื้นที่,เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่พิพาท ซึ่งลงมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเหมืองเช่นเดิมตามเจตนารมณ์ของผู้อุทิศที่ดินให้ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถนนเพื่อการเกษตร

timeline 25600905 143313

timeline 25600905 143304

timeline 25600905 143251

timeline 25600905 143314

 

นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่...
27 ก.พ. 2561 09:08นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ณ โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลปร...
27 ก.พ. 2561 09:00ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง...


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
27 ก.พ. 2561 08:52เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เพื่อขอให้มีการแก้ไข [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล...
27 ก.พ. 2561 08:50นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ อ่างเก็บน้ำภูพานทอง...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ     อ่างเก็บน้ำภูพานทอง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และเสวนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมนำทีมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสร้างฝาย [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย