banner-top1

banner-top2

banner-top3

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมรับฟังประชาคมชาวบ้านบ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับหนังสือร้องเรียนจากองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสำรอง ภูแข็งว่านายบุญจันทร์ สาสม ซื้อที่ดินบริเวณลำน้ำห้วยนาไหม ต่อมาครอบครัวบุคคลดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่ออำเภอศรีบุญเรืองขอถนนเพื่อการเกษตรเส้นใหม่ทั้งที่เส้นเดิมสัญจรไปมาได้สะดวก โดยในที่ประชุมประชาคม มีปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรืองเป็นประธาน, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง,ทหารในพื้นที่,เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่พิพาท ซึ่งลงมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 ให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเหมืองเช่นเดิมตามเจตนารมณ์ของผู้อุทิศที่ดินให้ ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถนนเพื่อการเกษตร

timeline 25600905 143313

timeline 25600905 143304

timeline 25600905 143251

timeline 25600905 143314

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพร...
16 ก.ค. 2561 14:56ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพป. เขต ๒ อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพป.นภ. เขต ๒ อำเภอสุวรรณคูหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนโรงเรียนพุทธิปัญญา เรื่องจำนวนนักเรียนมีจำนวนซ้ำซ้อน (๘๐๐ คน)   การบริการจัดการอุปกรณ์และค่าอาหาร   การมีอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และการบริหารจัดการด้าน [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงาน...
16 ก.ค. 2561 14:51ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงาน

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบ กรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จากการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนางสมบัติ นาลี และนางประกายการณ์ เหิมทะยาน ปรากฏว่าไม่ยินยอมให้เปิดใช้เส้นทางที่ตนปิดกั้นไว้ คณะทำงานฯ จึงได้เสนอแนวทาง ๓ ทาง  ๑. ให้อำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินสุวรรณคูหา และ ส.ป.ก.นภ. เจ [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำก...
16 ก.ค. 2561 14:42ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำกับดูแลตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำกับดูแลตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน  

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพร...
16 ก.ค. 2561 11:27ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูฯ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณคูหา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ร้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องภิกษุณีใช้พื้นที่เป็นที่พักสงฆ์ คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แนะนำใ [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย