banner-top1

banner-top2

banner-top3

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโรงโม่หินต้อยติ่ง ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโรงโม่หินต้อยติ่ง ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้1.ประธานมอบหมายให้อำเภอนากลาง ,ท้องถิ่น และกองกำลัง ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจหาข้อยุติ กรณี ราษฎรยินยอมแบ่งที่ดินบางส่วนเพื่อทำถนน และหาขนาดความกว้างของถนนเพื่อกำหนดขอบเขต การซ่อมและก่อสร้าง พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบที่ดินให้สาธารณะประโยชน์ พร้อมให้ สปก.และที่ดินเข้าร่วมชี้แจงกับราษฎรในพื้นที่2.การปรับปรุงถนน รอง ผบ. กองกำลังฯเสนอจะประสานทหารพัฒนา จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ คสช.ช่วยซ่อมแซมถนนระยะทาง 5 กม. จากทางเข้าเส้น 210 เข้าไปหาโรงโม่หิน 3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น หลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ

 29977

29978

29979

นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่...
27 ก.พ. 2561 09:08นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ณ โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลปร...
27 ก.พ. 2561 09:00ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง...


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
27 ก.พ. 2561 08:52เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เพื่อขอให้มีการแก้ไข [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล...
27 ก.พ. 2561 08:50นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ อ่างเก็บน้ำภูพานทอง...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ     อ่างเก็บน้ำภูพานทอง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และเสวนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมนำทีมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสร้างฝาย [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย