banner-top1

banner-top2

banner-top3

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโรงโม่หินต้อยติ่ง ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโรงโม่หินต้อยติ่ง ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้1.ประธานมอบหมายให้อำเภอนากลาง ,ท้องถิ่น และกองกำลัง ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจหาข้อยุติ กรณี ราษฎรยินยอมแบ่งที่ดินบางส่วนเพื่อทำถนน และหาขนาดความกว้างของถนนเพื่อกำหนดขอบเขต การซ่อมและก่อสร้าง พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบที่ดินให้สาธารณะประโยชน์ พร้อมให้ สปก.และที่ดินเข้าร่วมชี้แจงกับราษฎรในพื้นที่2.การปรับปรุงถนน รอง ผบ. กองกำลังฯเสนอจะประสานทหารพัฒนา จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ คสช.ช่วยซ่อมแซมถนนระยะทาง 5 กม. จากทางเข้าเส้น 210 เข้าไปหาโรงโม่หิน 3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น หลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ

 29977

29978

29979

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพร...
16 ก.ค. 2561 14:56ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพป. เขต ๒ อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพป.นภ. เขต ๒ อำเภอสุวรรณคูหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนโรงเรียนพุทธิปัญญา เรื่องจำนวนนักเรียนมีจำนวนซ้ำซ้อน (๘๐๐ คน)   การบริการจัดการอุปกรณ์และค่าอาหาร   การมีอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และการบริหารจัดการด้าน [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงาน...
16 ก.ค. 2561 14:51ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงาน

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบ กรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จากการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนางสมบัติ นาลี และนางประกายการณ์ เหิมทะยาน ปรากฏว่าไม่ยินยอมให้เปิดใช้เส้นทางที่ตนปิดกั้นไว้ คณะทำงานฯ จึงได้เสนอแนวทาง ๓ ทาง  ๑. ให้อำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินสุวรรณคูหา และ ส.ป.ก.นภ. เจ [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำก...
16 ก.ค. 2561 14:42ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำกับดูแลตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำกับดูแลตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน  

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพร...
16 ก.ค. 2561 11:27ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูฯ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณคูหา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ร้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องภิกษุณีใช้พื้นที่เป็นที่พักสงฆ์ คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แนะนำใ [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย