banner-top1

banner-top2

banner-top3

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโรงโม่หินต้อยติ่ง ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโรงโม่หินต้อยติ่ง ต.ด่านช้าง อ.นากลาง  ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้1.ประธานมอบหมายให้อำเภอนากลาง ,ท้องถิ่น และกองกำลัง ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ประชุมเพื่อทำความเข้าใจหาข้อยุติ กรณี ราษฎรยินยอมแบ่งที่ดินบางส่วนเพื่อทำถนน และหาขนาดความกว้างของถนนเพื่อกำหนดขอบเขต การซ่อมและก่อสร้าง พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการมอบที่ดินให้สาธารณะประโยชน์ พร้อมให้ สปก.และที่ดินเข้าร่วมชี้แจงกับราษฎรในพื้นที่2.การปรับปรุงถนน รอง ผบ. กองกำลังฯเสนอจะประสานทหารพัฒนา จัดสรรงบประมาณตามนโยบายของ คสช.ช่วยซ่อมแซมถนนระยะทาง 5 กม. จากทางเข้าเส้น 210 เข้าไปหาโรงโม่หิน 3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น หลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ

 29977

29978

29979

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนา...
25 ก.ย. 2560 11:04ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลาง

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลาง เบื้องต้นทางเทศบาลจะได้นำดินลูกรังมาถมบริเวณที่เป็นหลุม ระหว่างรองบประมาณ

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร...
21 ก.ย. 2560 10:59ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หมู่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ...
07 ก.ย. 2560 11:49ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. PEA Call Center 1129
 2. PEA Mobile Application
 3. www.pea.go.th
 4. มาติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 5. ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร้องเรียน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 6. เบอร์โทรติดต่อผู้บริหารโดยตรง ,ทำหนังสือถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
 7. ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 , สำนักงานปลัดสำนักนายก [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เก...
07 ก.ย. 2560 10:36ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย

    ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดยาฆ่าหญ้า เพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายให้กับเกษตรกร

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย