banner-top1

banner-top2

banner-top3

Home

  ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้รวบรวมจากวาระโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงานต่างๆให้ลุล่วงและสำเร็จไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะพสกนิกรชาวไทยคนไหน ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันได้เช่นกันทุกคน


อ่านเพิ่มเติม: 7 พระบรมราโชวาท ที่คนวัยทำงานควรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงาน

  ศดธ.นภ.ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงข้าวตักบาตร

  ผู้ว่าราชการออกตรวจเยี่ยมราษฎร และให้กำลังใจในการขนย้ายข้าว อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 3 จุด

  จุดที่ 1 บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ต. บ้านขาม
  จุดที่ 2. บ้านทรายงาม ห มู่ที่ 4 ต. นามะเฟือง
  จุดที่ 3 บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ต. หัวนาเวลา
  อ.เมืองหนองบัวลำภู

   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐทราบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย

นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่...
27 ก.พ. 2561 09:08นย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” ณ โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลปร...
27 ก.พ. 2561 09:00ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง...


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว...
27 ก.พ. 2561 08:52เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เพื่อขอให้มีการแก้ไข [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล...
27 ก.พ. 2561 08:50นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ อ่างเก็บน้ำภูพานทอง...


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  นายเวียงชัย   แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมสภากาแฟ ณ     อ่างเก็บน้ำภูพานทอง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และเสวนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมนำทีมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจสร้างฝาย [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย