banner-top1

banner-top2

banner-top3

Home

  ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้รวบรวมจากวาระโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงานต่างๆให้ลุล่วงและสำเร็จไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะพสกนิกรชาวไทยคนไหน ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันได้เช่นกันทุกคน


อ่านเพิ่มเติม: 7 พระบรมราโชวาท ที่คนวัยทำงานควรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตทำงาน

  ศดธ.นภ.ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงข้าวตักบาตร

  ผู้ว่าราชการออกตรวจเยี่ยมราษฎร และให้กำลังใจในการขนย้ายข้าว อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 3 จุด

  จุดที่ 1 บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ต. บ้านขาม
  จุดที่ 2. บ้านทรายงาม ห มู่ที่ 4 ต. นามะเฟือง
  จุดที่ 3 บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ 13 ต. หัวนาเวลา
  อ.เมืองหนองบัวลำภู

   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐทราบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนา...
25 ก.ย. 2560 11:04ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลาง

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนเส้นนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่อำเภอนากลาง เบื้องต้นทางเทศบาลจะได้นำดินลูกรังมาถมบริเวณที่เป็นหลุม ระหว่างรองบประมาณ

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร...
21 ก.ย. 2560 10:59ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หมู่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ...
07 ก.ย. 2560 11:49ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. PEA Call Center 1129
 2. PEA Mobile Application
 3. www.pea.go.th
 4. มาติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 5. ตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร้องเรียน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
 6. เบอร์โทรติดต่อผู้บริหารโดยตรง ,ทำหนังสือถึง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
 7. ผ่านหน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 , สำนักงานปลัดสำนักนายก [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เก...
07 ก.ย. 2560 10:36ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย

    ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนากลาง เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนาข้าว ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดยาฆ่าหญ้า เพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายให้กับเกษตรกร

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย