banner-top1

banner-top2

banner-top3

S 4284455      วันนี้ (3 พ.ค.60) เวลา 14.00 น. ศดธ.จ.นภ. ร่วมกับ กกล.รส.จว.นภ. สนง.พมจ.นภ. และ อ.เมืองฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายพรมมา วงสีดา บิดาของนางหนูพิศ วงสีดา (ผู้ร้อง) ออกหาปลาในช่วงเกิดอุทกภัย และเสียชีวิตจากการจมน้ำ และต่อมา ผวจ.นภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และมีเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าหน่วยงานใด แจ้งว่ามีเงินช่วยเหลือจาก สนง ปภ. แต่ผู้ร้องยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ จึงมาร้องเรียนยัง ศดธ.นภ. เพื่อขอความช่วยเหลือ และ สนง.ปภ. รายงานให้ทราบว่าเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือ จนท.สนง.พมจ.นภ. ชี้แจงว่า ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท โดย มีผวจ.นภ. เป็นผู้มอบให้ในวันตรวจเยี่ยม สำหรับกรณีเงินช่วยเหลือจาก สนง.ปภ. คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมชี้แจงให้ผู้ร้องและญาติให้เข้าใจว่าเหตุดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ ผู้ร้องและญาติเข้าใจและไม่ติดใจในประเด็นร้องเรียน ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งกำชับหน่วยงานระมัดระวังในการให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ประสบภัย เนื่องจากการให้ข้อมูลเป็นการให้ความหวังที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ แต่ที่สุดก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทำให้ผู้ร้องผิดหวัง หากเกิดกรณีเช่นนี้อีกขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว ดูภาพเพิ่มเติม

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพร...
16 ก.ค. 2561 14:56ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพป. เขต ๒ อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สพป.นภ. เขต ๒ อำเภอสุวรรณคูหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนโรงเรียนพุทธิปัญญา เรื่องจำนวนนักเรียนมีจำนวนซ้ำซ้อน (๘๐๐ คน)   การบริการจัดการอุปกรณ์และค่าอาหาร   การมีอยู่และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และการบริหารจัดการด้าน [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงาน...
16 ก.ค. 2561 14:51ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงาน

 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบ กรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ จากการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนางสมบัติ นาลี และนางประกายการณ์ เหิมทะยาน ปรากฏว่าไม่ยินยอมให้เปิดใช้เส้นทางที่ตนปิดกั้นไว้ คณะทำงานฯ จึงได้เสนอแนวทาง ๓ ทาง  ๑. ให้อำเภอสุวรรณคูหา ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินสุวรรณคูหา และ ส.ป.ก.นภ. เจ [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำก...
16 ก.ค. 2561 14:42ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำกับดูแลตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมผู้กำกับดูแลตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน  

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพร...
16 ก.ค. 2561 11:27ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูฯ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณคูหา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ร้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องภิกษุณีใช้พื้นที่เป็นที่พักสงฆ์ คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แนะนำใ [ ... ]

ข่าวอ่านเพิ่มเติม...
บทความต่อไป

  #

ข่าวจากมหาดไทย