::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น
ช่วงเช้า - ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเวทีเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของการดำเนินงานผู้บริโภคและผู้บริโภคต้องทำอย่างไรเมื่อมีพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 โดยผู้แทนอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ช่วงบ่าย - มีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอ การขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้บริโภคจังหวัด
-ปิดการเสวนา เวลา 15.00 น.timeline 25621127 150728