::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาแก

timeline 25620919 093258วันที่ 19 กันยายน 2562 ศดธ.นภ.ร่วมกับ สคบ.นภ. ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมที่นำมาร่วมในการออกหน่วย ได้แก่ แจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป และให้คำปรึกษาด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์