::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องได้นำรถไปซ่อมที่อู่แล้วนำกลับมาใช้รถยังคงเสียหายอยู่

5895วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ย ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 2 กรณี ซ่อมรถยนต์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยประนีประนอม ได้ข้อสรุปว่า
1. อู่ดังกล่าว จดทะเบียนการค้าเป็นบุคคลธรรมดา ได้มอบอำนาจให้ ผู้อื่นดำเนินการไกล่เกลี่ยร้องทุกข์กรณีดังกล่าวข้างต้น
2. ผู้ร้องแจ้งว่ารถยนต์คันกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. อู่แจ้งว่า ได้มีการยกเครื่องและรื้อถอน เพื่อตรวจสอบว่าอาการที่ชำรุดเกิดจากสาเหตุใด ปรากฏว่าเครื่องยนต์มีปัญหา คือแหวนที่ตัวเครื่องยนต์ไหม้, วาร์ลบริเวณหัวลูกสูบไหม้ชาร์ปไหม้ (ตัวรองก้านสูบ),ข้อเหวี่ยงเป็นรอยจากการกระแทก ต้องเปลี่ยนใหม่,ฝาสูบร้อนจัดเกิดอาการโก่งตัว ทำให้น้ำหายจากหม้อน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หม้อน้ำแห้ง
4. ผู้ร้องได้รับทราบว่าหลังจากนำรถยนต์เข้าอู่ได้ประมาณ 2-3 วัน จึงทราบสาเหตุของรถยนต์ว่าชำรุดส่วนใดบ้าง และได้รับแจ้งจากอู่ว่ามีค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 26,000 บาท ผู้ร้องจึงได้โอนเงินให้กับทางอู่ เป็นเงินจำนวน 18,000 บาท และจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ต่อมาผู้ร้องได้ไปติดตามดูการซ่อมรถยนต์เป็นประจำ และได้รับแจ้งจากอู่ว่ายังไม่มีการส่งของให้และอะไหล่บางชิ้นส่งมาถึงอู่แล้ว ปรากฏว่าส่งอะไหล่มาผิดต้องส่งกลับไปทางร้านที่ส่งอะไหล่ อุปกรณ์ที่ส่งมาเป็นการสั่งซื้อจากผู้ประกอบการหลายๆร้านในจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่ได้อะไหล่ครบแล้ว อู่ได้ทดลองเครื่องยนต์ และทดลองขับ ปรากฏว่าเครื่องยนต์และการขับขี่ยังมีปัญหา ระบบคลัช,เบรครถยนต์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันไว้ อู่แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 บาท แต่ผู้ร้องจ่ายให้ทางอู่เพียง 1,000 บาท
5. หลังจากนั้น ผู้ถูกร้องได้แจ้งผู้ร้องให้มาเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนำออกไปใช้ แต่ผู้ร้องไม่ได้ตรวจสอบสภาพและนำรถยนต์ออกจากอู่ไปใช้ เมื่อขับรถยนต์ได้ประมาณ 20 กิโลเมตร ขับได้ปกติหลังจากนั้นขับไปได้ไม่นาน เกิดสัญญาณไฟและเครื่องยนต์ดังผิดปกติ และเกิดอาการ ผู้ร้องจึงได้โทนไปสอบถามอู่ว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดจากอะไร ได้รับการตอบกลับว่าไม่ทราบสาเหตุ
6. ผู้ร้องให้ข้อเสนอว่า ต้องการให้รถยนต์ของผู้ร้องใช้งานได้ตามปกติ7. ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจะนำรถยนต์คันดังกล่าวกลับไปที่อู่ดาวการช่าง โดยผู้ถูกร้องเป็นผู้ออกค่าลาก/ยกรถกลับอู่เอง โดยผู้ถูกร้องจะนำรถยนต์ไปซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติ หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากอาการของเครื่องยนต์และคลัชรถยนต์ ผู้ถูกร้องจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบเพื่อให้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง โดยทางฝ่ายผู้ถูกร้องขอระยะเวลาในการซ่อมไม่เกิน 1 เดือน แต่ผู้ร้องเห็นว่าระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวใช้เวลานานเกินไป คู่กรณีได้เสนอว่าจะขอทราบผลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 12 กันยายน 2562 แต่หากฝ่ายผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง ทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและใช้งานได้ตามปกติก่อนระยะเวลาที่กำหนด คู่กรณีสามารถแจ้งผลการดำเนินการให้จังหวัดหนองบัวลำภูทราบก่อนวันนัดได้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการลากรถยนต์จากบ้านผู้ร้องไปยังอู่ ผู้ถูกร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง ตกลงทำบันทึกนี้ด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากการข่มขู่ บังคับ หลอกลวง แต่ประการใด คู่กรณีจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน