::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนผาซ่อนโชคชัย

พอ.สว.สุวรรณวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
และ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." ร่วมออกหน่วยบริการ ณ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย หมู่ที่ 7 ตำบบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู