::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา

78163วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/สคบ.
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
และ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." ร่วมออกหน่วยบริการ ณ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู