::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศดธ.นภ. ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณี วัดวิเศษชัยศรฯ

S 23625771    วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (ศดธ.จ.นภ.) ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณี วัดวิเศษชัยศรี ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ให้ ศดธ.จ.นภ. ส่งข้อมูลที่ผู้ร้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม และความเห็นของการประชุมส่วนราชการระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 24 เมย. 62 ให้ที่ทำการปกครอง จ.นภ. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2. ให้ที่ทำการปกครอง จ.นภ. และอำเภอเมือง ตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายเงินที่เรี่ยไรมาเพื่อการพัฒนาวัดตามการร้องเรียน ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเรื่อไร และมีการทุจริตในการใช้เงินดังกล่าวหรือไม่
3. กรณีที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการพิจารณาหลักฐานเฉพาะฝ่ายผู้ถูกร้องเพียงฝ่ายเดียว โดยละเลยข้อมูลของฝ่ายผู้ร้อง ให้ ศดธ.นภ. แจ้งผู้ร้องให้นำหลักฐานเพิ่มเติม (หากมี) รวมถึงให้ผู้ร้องให้ความร่วมมือและข้อมูลแก่ที่ทำการปกครอง จ.นภ. และอำเภอเมืองเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป