::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับคณะตรวจติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2562

timeline 25620523 113320วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนหองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับคณะตรวจติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2562 โดยมีนายสำรวย เกษกุล เป็นประธาน และ พลอากาศตรี บรรเจิด บัวสมบูรณ์ ให้ข้อสังเกตในการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ประสาน กอ.รมน.จ.นภ. ร่วมแก้ไขปัญหาต่อไป


ภาพกิจกรรม