::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน

S 64135171            สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับเรื่องร้องเรียน จากราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กรณี ได้ตกลงเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น XLT กับ บริษัท วีอาร์พี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์ฟอร์ดมหาสารคาม) ก่อนรับรถผู้ร้องมีความประสงค์ต้องการล้อแม็ค ยี่ห้อ เรนโซ่ ในราคา 18,000.- บาท (ขอบ17) และได้เพิ่มเงินจำนวน 4,643.- บาท ซึ่งผู้ร้องได้ตกลงกับพนักงานขายฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อถึงกำหนดรับรถยนต์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า เงื่อนไขไม่ตรงตามข้อตกลง คือล้อแม็คยังเป็นรูปแบบเดิม ยังไม่ติดกระจังหน้า (กันชน) ผู้ร้องได้สอบถามพนักงานขาย ทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายแต่งรถในศูนย์ฯ ต้องแต่งข้างนอก ผู้ร้องจึงตกลงทำสัญญาเช่าซื้อ ต่อมาพนักงานขายได้นำรถของผู้ร้องไปแต่ง และพยายามชักจูงให้ใส่ล้อแม็ก ยี่ห้อ อายแท็ก (ขอบ18) มือสอง ในราคา 60,000.- บาท ที่ถอดจากล้อรถยนต์อีกคันหนึ่งมาใส่ให้กับล้อรถยนต์ ของผู้ร้อง และพนักงานขายแจ้งว่าจะคืนเงินให้กับผู้ร้องจำนวน 9,000.- บาท เมื่อทวงถามกลับถูกบ่ายเบี่ยง มาโดยตลอด และผู้ร้องได้ไปติดตามทวงถามที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับผู้ร้องจำนวน 5,000.- บาท ซึ่งผู้ร้องมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัท วีอาร์พี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์ฟอร์ดมหาสารคาม)
          วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ได้ข้อสรุปดังนี้
          1 บริษัท วีอาร์พี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์ฟอร์ดมหาสารคาม) ผู้ถูกร้อง ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ร้อง เป็นเงินจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
          2 บริษัทฯ ผู้ถูกร้อง จะจ่ายเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารให้กับผู้ร้อง ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
          3 ผู้ร้องไม่ติดใจเอาความ หรือฟ้องร้องดำเนินคดี กับ บริษัท วีอาร์พี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด และนางสาวสุนทรี ม่วงธรรม
          4 ผู้ร้องพึงพอใจตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 โดยจะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวต่อไป