::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช

S 4235324  วันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ดำเนินการร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย