::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 และตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542S 9117761