::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมชี้แจง กรณี โรงโม่หินพื้นที่ตำบลดงมะไฟ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. LINE ALBUM 141264 0 ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1.การดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรและขอใช่พื้นที่ป่าอยู่ในข้นตอนใดและสามารถคืนคำขอให้ผู้ประกอบการได้หริอไม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อสักถามในการขอใบอนุญาตทั้ง 2 ฉบับ และมอบเอกสารตามที่ผู้ร้องได้ร้องขอ
2.การคุกคามประชาชนในพื้นที่จากกลุ่มบุคคลภายนอกทราบว่า ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้สอบถามไปยังผู้ประกอบการที่ร้องเรียนและได้ชี้แจงต่อผู้ร้องตามที่ได้รับแจงมา ทั้งนี้ ได้ตอบข้อสักถามและรับข้อเรียกร้องในประเด็นอื่นๆ ด้วย