::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (นายจำรัส นาแฉล้ม) เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ประเด็นปัญหาการทำเหมืองหินในเขตตำบลดงมะไฟ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชนโดยรอบเหมือง ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู มีประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินฯ (นายอภิชาติ ศิริสุนทร) เป็นประธาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์) ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการฯtimeline 25631109 130017