::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณี สินค้าไม่มีคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกการไกล่เกลี่ย13363 0001