::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ พร้อมจัดทำบันทึกการไกล่เกลี่ยหนี้สินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) โดยคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจะส่งบันทึกไกล่เกลี่ยกรณีดังกล่าว ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปtimeline 25630831 144121