::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

การประชุมแก้ไขปัญหา กรณี มีผู้บุกรุกที่ดินริมเขื่อนอุบลรัตน์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์, อำเภอโนนสัง, เทศบาลตำบลบ้านค้อ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกที่ดินริมเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป465582