::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของคอกสุกร

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอศรีบุญเรืองและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประชุมและลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของคอกสุกรของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นมาเป็นระยะเวลานาน โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เลี้ยงสุกร และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไป ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ต่อไปtimeline 25630526 144655