::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับผู้นำท้องที่ , รพ.สต.ศรีวิชัย และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 10 , 13 จำนวน 3 รายtimeline 25630501 132709