::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมหาแนวทางก...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมหาแนวทางก...

17 พฤษภาคม, 2562

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมหาแนวทางก...

      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) เป็นประธานการประชุม และศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุุ่มบริหารงานบุคคล...

Read more
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู...

17 พฤษภาคม, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู...

            สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับเรื่องร้องเรียน จากราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กรณี ได้ตกลงเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น XLT กับ บริษัท วีอาร์พี ออโต้ กรุ๊ป จำกัด (ศูนย์ฟอร์ดมหาสารคาม) ก่อนรับรถผู้ร้องมีความประสงค์ต้องการล้อแม็ค...

Read more
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงินค่าไฟฟ...

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงินค่าไฟฟ...

15 พฤษภาคม, 2562

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงินค่าไฟฟ...

  จังหวัดหนองบัวลำภูจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมฯ มีข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมหารือ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมหารือ...

30 เมษายน, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมหารือ...

    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผาเวียง ชั้น 2 อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ศดธ.นภ. ศดธ.นาวัง สภ.นาวัง กกล.รส.นาวัง ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภูที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ทสจ.นภ. และเกษตรอำเภอนาวัง ร่วมประชุมหารือ กรณี ราษฎรตำบลนาแก อำเภอนาวัง ร้องเรียนขอให้มีการสร้างเขื่อนผาเวียง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

450x337เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรณี ผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง ปล่อยน้ำมันไหลลงที่ดินของผู้ร้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการปิดท่อระบายน้ำที่ยื่นออกจากเขตที่ดินของผู้ประกอบการ
2.แนะนำให้ผู้ประกอบการทำบ่อกับเก็บน้ำเสียภายในที่ดินของตนเอง เพื่อไม่ให้น้ำเสียรั่วไหลลงสู่ที่ดินข้างเคียง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์จะเป็นผู้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งว่าได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการดำเนินการภายใน 15 วัน และจะรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

Web Link