::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

< >
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านกองแป่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรณี ได้รับผลกระทบจากกลิ่มที่ไม่พึงประสงค์จากการเลี้ยงสุกรและไก่...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

  วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาการขออนุญาตสร้างวัดป่ายูงคำ ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

  วันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 09.30 - 16.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ ทหาร ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน ดังนี้ 1. ร่วมรับฟังปัญหาร้องทุกข์ของชาวบ้าน...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็...

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

450x337เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรณี ผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง ปล่อยน้ำมันไหลลงที่ดินของผู้ร้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการปิดท่อระบายน้ำที่ยื่นออกจากเขตที่ดินของผู้ประกอบการ
2.แนะนำให้ผู้ประกอบการทำบ่อกับเก็บน้ำเสียภายในที่ดินของตนเอง เพื่อไม่ให้น้ำเสียรั่วไหลลงสู่ที่ดินข้างเคียง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์จะเป็นผู้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งว่าได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการดำเนินการภายใน 15 วัน และจะรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

Web Link