::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
  Read more
 • บริการจริงใจ
 • กลับบ้านไป
 • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ยื่นหนังสือชะลอการจัดประชุม...

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ยื่นหนังสือชะลอการจัดประชุม...

17 มกราคม, 2563

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ยื่นหนังสือชะลอการจัดประชุม...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กรณี กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ขอให้ชะลอการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการต่ออายุประทานบัตรโรงโม่หินผาฮวก - ผาจันได ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู...

Read more
ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคัดค้านการต่อใบอนุญาตประทานบัตรโรงโม่หินผาฮวก...

ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคัดค้านการต่อใบอนุญาตประทานบัตรโรงโม่หินผาฮวก...

10 มกราคม, 2563

ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคัดค้านการต่อใบอนุญาตประทานบัตรโรงโม่หินผาฮวก...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา คัดค้านการต่อใบอนุญาตประทานบัตร โรงโม่หินผาฮวก - ผาจันได ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่...

Read more
         ประชุมเตรียมความพร้อมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร...

ประชุมเตรียมความพร้อมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร...

06 มกราคม, 2563

         ประชุมเตรียมความพร้อมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก การประกอบกิจการโรงโม่หินผาฮวก - ผาจันได โดยส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,...

Read more
การประชุมติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์...

การประชุมติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์...

27 ธันวาคม, 2562

การประชุมติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) เป็นประธานติดตามผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเร่งรัดติดตามเรื่องคงค้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการ โดยที่ประชุมได้แจ้งกรอบระยะเวลา...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link