::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

เรื่อง ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร...

เรื่อง ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร...

05 สิงหาคม, 2563

เรื่อง ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ได้เดินทางมายื่นหนังสือ เรื่อง ขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตร และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ...

Read more
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

03 กรกฎาคม, 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาสมนึก ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...

Read more
ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนน...

ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนน...

02 กรกฎาคม, 2563

ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนน...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มผู้ร้อง จำนวน 15 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู และป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู รับฟังการอ่านคำร้องและรับเอกสารร้องเรียน...

Read more
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24 มิถุนายน, 2563

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link