::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

03 กรกฎาคม, 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านนาสมนึก ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...

Read more
ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนน...

ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนน...

02 กรกฎาคม, 2563

ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนน...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มผู้ร้อง จำนวน 15 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู และป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู รับฟังการอ่านคำร้องและรับเอกสารร้องเรียน...

Read more
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24 มิถุนายน, 2563

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...

Read more
ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

17 มิถุนายน, 2563

ยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มผู้ร้อง ประมาณจำนวน 227 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอร้องเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูให้ออกนอกพื้นที่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) และนายสุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link