::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ACTIVITIES

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจควาพึ่งพอใจ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจควาพึ่งพอใจ

21 กรกฎาคม, 2564

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธร...

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธร...

09 พฤศจิกายน, 2563

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธร...

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (นายจำรัส นาแฉล้ม) เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ประเด็นปัญหาการทำเหมืองหินในเขตตำบลดงมะไฟ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชนโดยรอบเหมือง ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ...

Read more
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

23 กันยายน, 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)...

Read more
ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

03 กันยายน, 2563

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณี สินค้าไม่มีคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกการไกล่เกลี่ย

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link