::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงวันสำคัญทางพ...

ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงวันสำคัญทางพ...

06 กุมภาพันธ์, 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงวันสำคัญทางพ...

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 จังหวัดหนองบัวลำภูโดยนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,สคบ.นภ,สนง.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู,สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู...

Read more
เรื่อง แก้ไขปัญหาร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่...

เรื่อง แก้ไขปัญหาร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่...

24 มกราคม, 2563

เรื่อง แก้ไขปัญหาร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมแก้ไขปัญหาร้องเรียน ของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู,ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู,...

Read more
ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ...

ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ...

23 มกราคม, 2563

ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ...

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูออกหน่วยบริการแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...

Read more
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ  เทศกาลตรุษจีน

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ เทศกาลตรุษจีน

22 มกราคม, 2563

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ  เทศกาลตรุษจีน

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สคบ.จ.นภ.,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link