::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

การประชุมแก้ไขปัญหา กรณี มีผู้บุกรุกที่ดินริมเขื่อ...

การประชุมแก้ไขปัญหา กรณี มีผู้บุกรุกที่ดินริมเขื่อ...

29 พฤษภาคม, 2563

การประชุมแก้ไขปัญหา กรณี มีผู้บุกรุกที่ดินริมเขื่อ...

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์, อำเภอโนนสัง, เทศบาลตำบลบ้านค้อ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกที่ดินริมเขื่อนอุบลรัตน์...

Read more
กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของคอกสุกร

กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของคอกสุกร

26 พฤษภาคม, 2563

กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของคอกสุกร

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอศรีบุญเรืองและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประชุมและลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของคอกสุกรของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง...

Read more
โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

01 พฤษภาคม, 2563

โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับผู้นำท้องที่ , รพ.สต.ศรีวิชัย และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา...

Read more
โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

29 เมษายน, 2563

โครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19

วันที่ 29 เมษายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับผู้นำท้องที่ , รพ.สต.ศรีวิชัย และ อสม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการหนองบัวลำภู ล๊อคเป้า เฝ้าระวังโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตนแก่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link