::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

04 กรกฎาคม, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สคบ.จว.นภ. เชิญคู่กรณีไกล่เกลี่ย กรณีผู้ร้องได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ SUMSUNG GALAXY J6+ ในราคา 5,890 บาท ใช้งานได้ตามปกติ ต่อมาโทรศัพท์มือถือผู้ร้องไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีข้อความแจ้งให้ผู้ร้องชำระค่าบริการของเบอร์ที่ผูกสัญญาเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และให้ติดต่อไปที่หมายเลข...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

21 มิถุนายน, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/สคบ.ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." ร่วมออกหน่วยบริการ...

Read more
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว...

05 มิถุนายน, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว...

วันที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. สคบ.นภ. ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมี นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัด เป็นประธาน กรณีผู้ร้อง นำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ โดยมีช่างซ่อม ผู้ร้องได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว แต่ช่างซ่อมไม่ดำเนินการซ่อมรถยนต์ให้ จึงขอความช่วยเหลือมายัง สคบ.นภ. ได้ข้อสรุปดังนี้...

Read more
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ได้จ่ายเงินให้ทางอู่...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ได้จ่ายเงินให้ทางอู่...

29 พฤษภาคม, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ได้จ่ายเงินให้ทางอู่...

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. สคบ.นภ. ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมี นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัด เป็นประธาน กรณี ผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่  ผู้ร้องได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว แต่ช่างซ่อมไม่ดำเนินการซ่อมรถยนต์ให้ จึงขอความช่วยเหลือมายัง สคบ.นภ. ได้ข้อสรุปดังนี้...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link