::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว...

05 มิถุนายน, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว...

วันที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. สคบ.นภ. ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมี นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัด เป็นประธาน กรณีผู้ร้อง นำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ โดยมีช่างซ่อม ผู้ร้องได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว แต่ช่างซ่อมไม่ดำเนินการซ่อมรถยนต์ให้ จึงขอความช่วยเหลือมายัง สคบ.นภ. ได้ข้อสรุปดังนี้...

Read more
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ได้จ่ายเงินให้ทางอู่...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ได้จ่ายเงินให้ทางอู่...

29 พฤษภาคม, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่ได้จ่ายเงินให้ทางอู่...

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. สคบ.นภ. ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท โดยมี นายประดิษฐ์ รักกิจ รองอัยการจังหวัด เป็นประธาน กรณี ผู้ร้องนำรถยนต์ไปซ่อมที่อู่  ผู้ร้องได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับช่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว แต่ช่างซ่อมไม่ดำเนินการซ่อมรถยนต์ให้ จึงขอความช่วยเหลือมายัง สคบ.นภ. ได้ข้อสรุปดังนี้...

Read more
ศดธ.นภ. ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน...

ศดธ.นภ. ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน...

24 พฤษภาคม, 2562

ศดธ.นภ. ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน...

    วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (ศดธ.จ.นภ.) ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณี วัดวิเศษชัยศรี ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. ให้...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับคณะตรวจติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับคณะตรวจติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้...

23 พฤษภาคม, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับคณะตรวจติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนหองบัวลำภู ร่วมประชุมและต้อนรับคณะตรวจติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2562 โดยมีนายสำรวย เกษกุล เป็นประธาน และ พลอากาศตรี บรรเจิด บัวสมบูรณ์ ให้ข้อสังเกตในการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ประสาน...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link