::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภู

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภู

02 ธันวาคม, 2562

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่ได้มอบหมายให้นางสาวกรรนิการ์ อัตถากร นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวธิยากรณ์ พรมสุรี เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเข้าร่วมเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้นช่วงเช้า - ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเวทีเสวนาพิเศษ...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์...

ศูนย์ดำรงธรรมออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์...

02 ธันวาคม, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์...

                                                  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศดธ.นภ.ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

24 ตุลาคม, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศดธ.นภ.ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมที่นำมาร่วมในการออกหน่วย...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

23 กันยายน, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศดธ.นภ.ร่วมกับ สคบ.นภ. ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link