::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

< >
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านกองแป่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู กรณี ได้รับผลกระทบจากกลิ่มที่ไม่พึงประสงค์จากการเลี้ยงสุกรและไก่...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

  วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาการขออนุญาตสร้างวัดป่ายูงคำ ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

  วันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 09.30 - 16.00 น.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ ทหาร ผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน ดังนี้ 1. ร่วมรับฟังปัญหาร้องทุกข์ของชาวบ้าน...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู...

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็...

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link