::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

03 กันยายน, 2563

ประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค กรณี สินค้าไม่มีคุณภาพ พร้อมจัดทำบันทึกการไกล่เกลี่ย

Read more
ประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

ประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

31 สิงหาคม, 2563

ประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดการประชุมไกล่เกลี่ยหนี้สินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ พร้อมจัดทำบันทึกการไกล่เกลี่ยหนี้สินเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) โดยคู่กรณีสามารถตกลงกันได้...

Read more
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

26 สิงหาคม, 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...

Read more
ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี รับรถยนต์ ไม่ตรงตามส...

ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี รับรถยนต์ ไม่ตรงตามส...

20 สิงหาคม, 2563

ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี รับรถยนต์ ไม่ตรงตามส...

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี รับรถยนต์ ไม่ตรงตามสัญญาจองรถยนต์ โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจาตกลงโดยได้ข้อยุติร่วมกัน

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link