::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ACTIVITIES

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

24 ธันวาคม, 2564

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมชี้แจง กรณี...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมชี้แจง กรณี...

15 ธันวาคม, 2564

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดประชุมชี้แจง กรณี...

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ใน 2 ประเด็น ดังนี้1.การดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรและขอใช่พื้นที่ป่าอยู่ในข้นตอนใดและสามารถคืนคำขอให้ผู้ประกอบการได้หริอไม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อสักถามในการขอใบอนุญาตทั้ง 2 ฉบับ และมอบเอกสารตามที่ผู้ร้องได้ร้องขอ2.การคุกคามประชาชนในพื้นที่จากกลุ่มบุคคลภายนอกทราบว่า...

Read more
แอปพลิเคชัน MOI

แอปพลิเคชัน MOI

21 กันยายน, 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจควาพึ่งพอใจ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจควาพึ่งพอใจ

21 กรกฎาคม, 2564

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link