::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ACTIVITIES

แอปพลิเคชัน MOI

แอปพลิเคชัน MOI

21 กันยายน, 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจควาพึ่งพอใจ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจควาพึ่งพอใจ

21 กรกฎาคม, 2564

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธร...

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธร...

09 พฤศจิกายน, 2563

การตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธร...

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (นายจำรัส นาแฉล้ม) เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ประเด็นปัญหาการทำเหมืองหินในเขตตำบลดงมะไฟ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชุมชนโดยรอบเหมือง ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ...

Read more
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

23 กันยายน, 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ...

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ)...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link