::..ขอต้อนรับทุกท่าน และยินดีให้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
    Read more
  • บริการจริงใจ
  • กลับบ้านไป
  • ด้วยรอยยิ้ม

ACTIVITIES

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

24 ตุลาคม, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศดธ.นภ.ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมที่นำมาร่วมในการออกหน่วย...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

23 กันยายน, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศดธ.นภ.ร่วมกับ สคบ.นภ. ออกหน่วยบริการ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด...

Read more
สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

20 สิงหาคม, 2562

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ย ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 2 กรณี ซ่อมรถยนต์แล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงและไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่...

Read more
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

24 กรกฎาคม, 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." ร่วมออกหน่วยบริการ ณ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย...

Read more

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

Web Link